Banner

Tohle je Pavlov!

novonárodní a spoločensko-kulturní projekt. Naše cíle jsou propagování kultury Kyjevské Rusi, Křesťanské Trojiční Víry a principú Římské monarchie

Co je Pavlov?

Pavlovské Císařství je "novonárodní projekt" a spoločensko-kulturní projekt. Naše cíle jsou propagování kultury Kyjevské Rusi, Křesťanské Trojiční Víry a principů Římské monarchie. Pavlov byl vytvořen v roku 2012 Jeho Císařským Veličenstvem, Císařem Alexandrem IV. a jeho přáteli z univerzity jako alternativu k vládě davů v demokracii, republikanizmu a takzvaných "liberálních hodnot." Naše odmítaní republikanizmu staví Monarchu do pozice s důležitým bříměm skutečné starostlivosti a blaho jeho "poddaných."

Pavlov má mnoho členů ("příslušníků") pocházejíc z krajin jako Slovensko, USA, Velká Británie, Nizozemsko a mnoho jiných, pracujících na rastě Pavlova, využívajících své zkušenosti v oblastech práva, IT, žurnalizmu a mnohých jiných. Zatímco nejlehší spůsob jak se stát příslušníkem je žít na území Císařstva, člověk se taky může stát nerezidentním příslušníkem.

Jméno Státu

 • Běžná delší forma: Pavlovské Císařství
 • Běžná kratší forma: Pavlov

Obyvatelstvo

 • 54 rezidentních příslušníků
 • 27 nerezidentních příslušníků (status je udělen dekrétem po požádání Císařstva)

Politické informace

 • Typ vlády: Autokratická republikánska Monarchie
 • Hlava Státu: Jeho Císařské Veličenstvo, Císář Alexandr IV
 • Hlava Vlády: Jeho Jasnost VeličenstvoVévoda Erik Haroldovych White a Šlechta, Baron Kristijan Karolovych Nevtonenko
 • Hlavní Město: Aleksandropol
 • Administrativní dělení: Zemla (první úroveň), Ujezdy (druhá úroveň), Města a Statky (třetí úroveň)
 • Datum nezávislosti: 8. Července 2012

Kulturní informace

 • Národnost: Pavlovská Rus
 • Náboženství: Chalcedonské Křesťanství
 • Měna: Hryvna (₴)
 • Jazyky: Ukrajinský a Pavlovská Angličtina